Accommodation Blocks 7 - 10

Exterior Walk-around tour: Enter Tour


Please click here to view the Sample Small Single Room: Enter 3D Tour


Please click here to view the Sample Large Single Room: Enter 3D Tour


Please click here to view the Sample Common Room: Enter 3D Tour